Abborre   1325 gr   Anton Lundmark   Lauker  090802 
 Gädda  8540 gr  Ture Nilsson  Storlångträsk   090801
 Lax  5300 gr  Ture Nilsson  Åbyälven  090804